2024-02-15

Actievoorwaarden Ribera del Duero - Consumentenactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Consumentenactie Ribera del Duero”. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden. De actie wordt georganiseerd door Ribera del Duero in Nederland via 6 verschillende wijn webshops in Nederland.

Deelnemende wijn webshops:

1. Perfecte Wijn
2. Spanjewijnland.nl
3. Best of Wines
4. Wijnvoordeel
5. Grand Cru Wijnen
6. Bovino

Artikel 1 – Actie
1.1 De actie loopt van 15-02-2024 tot en met 31-03-2024. Registratie van deelname gaat automatisch via de webshop, extra bevestiging kan t/m 31 maart 2024 naar ribera@pitchpr.nl

1.2 Bij deelname aan deze actie maakt u kans op een diner voor 2 t.w.v. €300,- bij Oocker Amsterdam, aangeboden door D.O. Ribera del Duero. Dit betekent dat Ribera del Duero verantwoordelijk is voor de uitgifte van de prijs, dit staat los van de deelnemende webshops.

1.3 De actie is alleen geldig bij aankoop van minimaal 2 Ribera del Duero wijnen op één van de 6 hierboven vermelde wijn webshops. Let op: bij wijnvoordeel is de actie geldig bij aankoop van 1 doos wijn. 

1.4 Via de wijnshops is de actie geldig bij het gebruik van de actiecode RD2024 (binnen de actietermijn).

1.5 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

1.6 De actie is alleen geldig in Nederland bij de vermelde wijn webshops.

Artikel 2 – Win actie

2.1 Consumenten kunnen bij aankoop van minimaal 2 Ribera del Duero wijnen kans maken op een diner voor 2 bij Oocker Amsterdam t.w.v. €300,- die aangeboden wordt door D.O. Ribera del Duero. Het winnen van deze prijs gaat daardoor via D.O. Ribera del Duero en staat dus los van de deelnemende webshops. Let op: bij wijnvoordeel is de actie geldig bij aankoop van 1 doos wijn. 

2.2 Automatische deelname door aankoop van Ribera del Duero wijn (met code indien nodig) via de deelnemende webshops.

2.3 Deelname aan deze actie is alleen geldig bij aankoop van Ribera del Duero wijnen en geldt voor eenmalige deelname per persoon.

2.4 Deelname is voorbehouden aan personen met aankoopbewijs (binnen de actietermijn) van Ribera del Duero.

2.5 In totaal worden 12 diners voor 2 bij Oocker verloot.

2.6 De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2.7 De winnaars worden bekend gemaakt in de tweede week van april 2024.

2.8 De winnaars van deze actie worden per e-mail op de hoogte gesteld.

2.9 Wanneer de winnaar(s) zich niet binnen een week na bekendmaking melden, worden er nieuwe winnaar(s) aangewezen.

2.10 Ribera del Duero is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

2.11 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

2.12 Ribera del Duero verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.13 Ribera del Duero is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Artikel 3 – Registratie

3.1 De registratie voor de actie verloopt automatisch via de webshop bij aankoop van minimaal 2 flessen Ribera del Duero en kan extra worden bevestigd per e-mail via: ribera@pitchpr.nl.

3.2 Bij het versturen van uw extra registratie moet vermeld worden dat u meedoet aan deze actie.

3.3 Van 15 februari t/m 31 maart 2024 kan men zich registreren voor deze actie.
 

Artikel 4 – Kennisgeving van de Actie

4.1 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven reservering dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.
 

Artikel 5 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

5.1 Ribera del Duero en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

5.2 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor de bevestiging mogelijk niet verwerkt kan worden.

5.3 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.

5.4 Ribera del Duero behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

5.5 Ribera del Duero is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten.

5.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ribera del Duero.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 14 februari 2024

Maak kans op een diner voor 2 bij wijnbar Oocker t.w.v. €300,-